Janakkalan kunta

Projektin tiedot

Asiakas: Janakkalan kunta / Janakkalan vesi

Toimiala: Kunnallinen vesihuolto

Ajankohta: 2016-2017

Kohde: Toteutimme KVR-urakkana jätevedenpuhdistamon lietesiilon uusimisen

Lähtötilanteessa vanhaan lietesiiloa ja purkuruuveja oli korjattu useampaan kertaan. Lietesiilon koko ei enää vastannut kuivaustarvetta, kun tavoitteena oli siilon tyhjennys kerran viikossa. Asiakas oli teettänyt perussuunnittelun Ramboll Oy:llä ja näiden suunnitteluperusteiden pohjalta kvr-urakan suunnittelu, sekä toteutus lähtivät liikkeelle.

Urakassa toteutettiin kokonaistoimituksena uusi lietesiilo 60m3, jossa kaksi purkuruuvia siilon pohjassa. Siilon täyttö tapahtuu Pasmatik kuivalietepumpulla siilon pohjasta. Lietesiilo toteutettiin lieteen kuivausrakennuksen viereen , niin että rakennuksilla oli yksi yhteinen seinä. Siilon alaosassa rakennettiin lämpimäksi siilohuonetilaksi joka oli suunnitteluperusteissa määritelty EX-tilaksi metaanikaasusta johtuen. Lietesiilo varustettiin nousutikkailla, neljällä vaaka-anturilla, sekä pinnanmittaus tutkalla siilon katolla. Sähköasennukset ja siiloautomaatio kuuluivat urakkaan.

Lietteenkuivaus oli käytössä laitoksella koko projektin toteutuksen ajan siihen liittyvät väliaikaiset rakennelmat kuuluivat urakoitsijalle.

  • Lietesiilo teräsrakenteinen 60 m3
  • Siiloruuvit 2 kpl
    • Kapasiteetti max 80 m3/h
  • Prosessiputkistot HST
  • Pasmatik 360 kuivalietepumppu
  • Siilon vaaka-anturit 4kpl
  • Teräsbetonirakenteet
  • Teräsrakenteet ja huoltotasot
  • Nousutikkaat ja turvavarusteet

Asiakkaan palaute

Terco on joustava, nopea ja monesti myös kustannustehokas toimija. Terco tuntee tämän laitoksen.

Antti-Pekka Hämäläinen,

Ota yhteyttä ja kysy lisää palveluistamme

Siirry takaisin sivun alkuun