Vesilaitosrakentaminen

Puhdistamon kalkkisiilorakennus, Lohja

Kalkkisiilon rakennus sisälsi kalkkisiilon ja kalkkimaidon sekoitus- ja syöttölaitteiston.

kunnossapidon varaosat

Puhdistamon lipeäsäiliörakennus, Janakkala

Janakkalan jäteveden puhdistamolla siirrytiin kalkista lipeään. Lipeän käyttö vaatii turvallisuussyistä betonisen valuma-altaan ja suojarakennuksen.

Jokivesi pumppaamo

Suodatettua jokivetttä katujen pesuun ja viheralueiden kasteluun

Merivesipumppaamo, Korppoo

Käänteisosmoosilla toteuttiin juomavettä korppoon kylään. Terco toteutti putkistotyöt raakavesipumppaamo käänteisosmoolla.

Alavesisäiliö ja verkostopumppaamo, Ypäjä

Ypäjän kirkonkylän vedenottamon ja verkostosäiliön rakentaminen.

Uuden alavesisäiliön rakentaminen 300 m3 ja verkostopumppaamon saneeraus.

Varmistettiin ypäjän kirkonkylän vedensaanti tuleviksi vuodeksi ja tasattiin vuorokausikulutus.

Hoitotasot, Saramäki kalliosäiliöt