Teollisuuden materiaalin käsittely

Tukin vastaanottolaite

Vanha vastaanottopalkki korvattiin uudella käyttövarmuuden parantamiseksi.

Hakesiilon levitysruuvi

Vanhan siilon tilavuutta kasvatettiin levitysruuvilla.

Lajittelulokeron kaarrekuljetin

Vanha kulmakuljetin aiheutti paljon tuotantokatkoksia, uudella kaarrekuljettimella tehostettiin toimintaa ja parannettiin käyttövarmuutta.

Kuorihihnankuljetin ja siilo

. Vanha kolakuljetin korvattiin uudella hihnakuljettimella.

Alasahan puru- ja hakehihnakuljetin, BF1000

Monta erillistä ruuvi- ja kolakuljetinta korvattiin yhdellä leveällä hihnakuljettimella.

Käyttövarmuus parani ja toiminta selkeytyi. Lisäksi energiatehokkuus parani huomattavasti.

Tukkiröntgenin säteilysuojat

Uuden tukkiröntgenin säteilysuojat asennettiin uuden kuljettimen päälle.

Jätelavat kuormaaja sovitteella

Erilaisia roska- ja materiaalin siirtolavoja teollisuuden tarpeisiin.

Puutavarajätteen siirtokuljetin

Jätteenkäsittelyn helpottamiseksi.