Ratkaisut

Kokonaistoimitukset ja ratkaisut asiakkaan tarpeisiin ”avaimet käteen” -periaatteella

Vesilaitosrakentaminen

Katso lisää

Elintarvike- ja elintarviketuotannon jätteiden käsittely

Katso lisää

Kuivatun puhdistamonlietteen siirto ja varastointi

Katso lisää

Puhdistamojen puhdistustehon parantaminen

Katso lisää

Teollisuuden materiaalin käsittely

Katso lisää

Laivateollisuus

Katso lisää